Seminar Integratie arbeidsmarkt leerlingen met beperkingen

Mei 2018 | In het Rudensk schoolinternaat werd op 3 en 4 mei een internationaal seminar gehouden betreffende de volgende fase van het project ‘Integratie op de arbeidsmarkt voor leerlingen met beperkingen’.

Hierbij waren aanwezig vertegenwoordigers van Stichting Weeshuizen Belarus, hoofden en docenten van schoolinternaten en Vladimir Anatolevitsj Sjinkarenko, professor Speciaal Onderwijs van de Pedagogische universiteit Maxima Tanka in Minsk.

Tijdens het seminar presenteerden de onderwijsinstellingen hun ervaringen in het beroepsonderwijs ten aanzien van begeleiding van leerlingen, evenals de resultaten van methoden en technieken die door onze Nederlandse collega’s werden geïntroduceerd zoals interne stages en portfolio competenties. Professor Sjinkarenko presenteerde de resultaten van de implementatie van het Pilotproject en het curriculum “ Curating the Employment Process”.

De trainers van de stichting wezen ons op de relevantie van het project bij de overgang naar inclusief onderwijs, het belang van uitwisseling van ervaringen met buitenlandse collega’s en de noodzaak van actieve introductie van nieuwe benaderingen ten aanzien van voorbereiding van jongeren voor een zelfstandig leven. Aan het einde van het seminar werd gesproken over kwesties die verband houden met de voorbereidingen voor de laatste projectfase.

Larissa Petrovna
Gorodeskaja Skola-internaat

This entry was posted in Nieuws 2018. Bookmark the permalink.

Comments are closed.