Doel

Doel van de stichting

 • Duurzame hulp verlenen aan kansarme kinderen
 • Het verbeteren van leefomstandigheden
 • Het vergroten van hun toekomstkansen en opname in de maatschappij
 • Samenwerken met de overheid om een blijvend en kansrijk project te realiseren
 • Werkgelegenheid scheppen voor de bevolking, gefinancierd door de overheid van Belarus
 • Op termijn oprichting van andere aangepaste opleidingen door de overheid zelf
 • Opleidingen verzorgen met medewerking van specialisten uit Nederland
 • Een project slechts starten als er 100% kans van slagen is


Onze hulp heeft twee invalshoeken

 1. op korte termijn zorgen dat een aantal eerste levensbehoeften van de wezen verbeteren.
 2. op langere termijn zorgen voor hun maatschappelijke en economische verzelfstandiging.


 • er moet een deugdelijke kostenbegroting zijn
 • garanties voor begeleiding en goede uitvoering
 • garanties dat gelden alleen voor het afgesproken doel worden besteed
 • steun onzerzijds mag niet leiden tot vermindering van de overheidsbijdrage
 • Als het bestuur van de stichting Weeshuizen Belarus hulp verleent, verwacht zij van de de Belarussische overheid een immateriële of materiele bijdrage.