Bezoek aan praktijkboerderij in Kalinovka

April 2019 | We een bezoek gebracht aan het internaat om te kijken hoe het gaat.

Naailes

Wie zegt dat kinderen met verstandelijke beperkingen niet kunnen leren naaien hebben het mis. Onder begeleiding maken ze hun eigen kleding plus voor ook voor jongere kinderen in het internaat.

Varkentjes

Op onze praktijkboerderij in Kalinovka zijn tientallen biggetjes geboren. Als ze vier maanden oud zijn en het juiste gewicht hebben bereikt, worden de dieren verkocht aan dorpelingen in de omgeving. Deze biggen zijn gezonder en bovendien goedkoper dan die op de regeringsboerderijen. Vandaar dan we in het voorjaar goede zaken doen. De varkens hebben bij de dorpelingen een goed leven totdat ze ter plaatse op nette wijze worden geslacht, zonder de stress van het vervoer en langdurige wachttijd bij slachthuizen. Tezamen met de opbrengst van hun groentetuintjes zullen de dorpsbewoners geen honger hebben in de winter.

Zelf koken

Onze leerlingen leren zelfstandig wonen op het terrein van het internaat. Elke keer als we hen bezoeken gaan we naar de dorpswinkel om de voorraadkast aan te vullen. Ze hebben heerlijk gekookt voor ons.