Werkwijze

Wij streven naar maximale lokalisatie van arbeid, kennis, materialen, etc. ter plaatse waardoor dure transporten vanuit Nederland worden voorkomen en de lokale economie wordt gestimuleerd.

Project 2011

De 2e etappe van het project zelfstandig wonen is afrond. In deze vier kleine wooneenheden, voor 3/4 gefinancieerd door de overheid van Belarus, leren jongeren tijdens hun opleiding zelfstandig wonen met begeleiding op afstand, 200 meter van het internaat. Na hun opleiding ontvangen zij werk en woonruimte van de overheid. Op deze manier kunnen jongeren integreren in de maatschappij en komen niet op straat terecht. Er is een begeleidingstraject op komst dat door de Belarussen zelf moet worden uitgevoerd.

Project 2010

In het kader van het project zelfstandig leren wonen werd een Centrum gebouwd, voor de helft gefinancierd door de overheid van Belarus. Het huis heeft 6 slaapkamers waar leerlingen in het eerste jaar van onze professionele opleiding jaar in gezinssituatie leren wonen. Dus weg uit het internaat waar ze leefden in grote groepen met het klaslokaal als huiskamer en sliepen op een slaapzaal. In het woonhuis leren ze onder begeleiding voor zichzelf zorgen, eten koken en zelfstandig de dagelijkse probleempjes oplossen. Wij gebruiken hiervoor het Hollandse model, aangepast aan de Belarussische gebruiken en mogelijkheden.

Projecten 2009 

Project kinderziekenhuis Soligorsk. In vele gevallen kan een verstandelijke beperking worden voorkomen worden door goede medische apparatuur bij de bevalling zoals zuurstof, couveuses enz. In Soligorsk hielpen we de kraam- en kinderafdeling aan apparatuur.

ziekenhuis Soligorsk      garage

27 hectare nieuw land werd in gebruik genomen, ontgonnen en bewerkt. We kochten een machine om zelf geteeld voer tot krachtvoer te verwerken. Er werd een gagrage gebouwd om de machines te stallen en een aardappelopslag die geheel werd gefinancierd door de Belarussische overheid.

Projecten 2008

Voor de jonge kinderen vanaf 7 jaar werd een mini-leerboerderij op gezet met 10 kleine stalletjes zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aangepaste agrarische opleiding. Er zijn konijnen, ganzen, kippen, schapen, geiten, eenden enz. De kinderen hebben een lichte verstandelijke beperking. Het zorgen voor dieren helpt positief mee in de ontwikkeling van het kind.

Stichtingen en fondsen stelden een groot bedrag beschikbaar voor de aanschaf van o.a. leermiddelen, bedden en een computerklas.  NCDO, gesubsidieerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte evenals in 2006 een subsidie. De Wilde Ganzen steunden door de opbrengsten van de door ons gevoerde acties met een bonus te verhogen.

We kregen een Ridderorde in Nederland en een onderscheiding van het Parlement in Belarus

Projecten 2007 

Professor Sjinkarenko van de Pedagogische Universiteit Maxima Tanka te Minsk en zijn medewerkers gaven cursussen aan leerkrachten en opvoeders, 25 van hen ontvingen een document als opwaardering van hun diploma.

Er werden een schuur voor zaden en een hooiopslag gebouwd.

Projecten 2006

Er werden stallen gebouwd voor varkens en kippen, tevens werd de grote broeikas afgebouwd. Heer Shrub, een van de grootste particuliere boeren in Belarus werd Pro deo adviseur. Gennadi Ermak werd directeur van het internaat. In 2007 werden de stallen afgebouwd en vee aangeschaft. Zaden en pootaardappels werden gesponsord door Nederlandse bedrijven. Marc Jansen, beleidsadviseur en orthopedagoog van Orthopedagogisch Centrum Brabant gaf workshops in het internaat en hielp met de opzetvan het plan “zelfstandig wonen”. Er werd een vrachtwagen aangeschaft en Pro deo maakte architect Roland Schraverus een ontwerp voor een garage.

Projecten 2005

Landbouwmachines werden aangeschaft en meer landbouwspecialisten ingeschakeld. We kochten voor 2000 euro een houten huis dat men zelf opknapte, het is de eerste aanzet tot een project zelfstandig wonen dat in de toekomst uitgevoerd zal worden. Een grote broeikas werd gebouwd door de stichting en een aansluitend praktijklokaal gerealiseerd door de overheid.

Projecten 2004

Er werd een koeienstal voor 8 koeien en 2 kalveren gebouwd. De Wilde Ganzen verstrekten voor de eerste keer een premie. Een tractor werd aangeschaft en het Onderwijsprogramma voor een aangepaste professionele opleiding werd door het ministerie van Onderwijs goedgekeurd. In het voorjaar van 2004 werd een groentetuin aangelegd, bieten, gerst, voederbieten enz. gezaaid en aardappels gepoot. Koeien en een eenvoudige melkmachine werden aangeschaft. In september startte de beroepsopleiding voor “speciaal agrarisch werker”.

Project 2003

Verhuizing van weeskinderen uit Nagornoe naar Kalinovka waar betere voorwaarden zijn om een Agroproject uit te voeren. De grond wordt onderzocht en is vrij van radiatie. Voorbereiding van een Agroproject en het maken van een bussinesplan. Om het Agrarische bedrijf te kunnen realiseren stelde de overheid 46 hectare landbouwgrond ter beschikking grenzend aan het terrein van het internaat. In Nederland vonden vele fondsenwervingsacties plaats. Er werden een tractor en landbouwmachines gekocht zodat het land kon worden ontgonnen. Voorbereidingen werden getroffen voor de bouw van een koeienstal. Samen met de directie van het internaat werd een plan gemaakt voor het opzetten van een agrarisch bedrijf dat zou gaan functioneren als leerbedrijf.

Doelstellingen: 

  • een agrarische opleiding van 2 jaar als vervolg op de gewone opleiding
  • opleiden van weeskinderen met een verstandelijke beperking die in de “normale” maatschappij in Belarus geen of weinig kansen hebben.
  • Het na hun opleiding gedurende een aantal jaren onder begeleiding werken en wonen tot zij in staat zijn aan het normale (aangepaste) arbeidsproces deel te nemen.

Project 2002

Het eerste project vindt plaats in het Nagornovskaja Skola internaat in het dorpje Nagornoe in het rayon van Kletsk. De verwarming in het slaapgebouw werd vernieuwd, keukenmateriaal aangeschaft en een kantine voorzien van nieuwe tafels en banken.   Er werd een appelboomgaard aangelegd.

7 september 2001 Oprichting van Stichting Weeshuizen Belarus