Aangepaste speeltoestellen voor voor dagopvang kinderen met beperking

November 2019 | In de dagopvang voor kinderen met zware verstandelijke en lichamelijke beperkingen in Kopyl hebben we deze maand een project afgesloten. Kinderen van 3 tot 18 jaar kunnen nu onder begeleiding op aangepaste toestellen buiten spelen. Deze zijn zelfs voor rolstoelen toegankelijk.