Terugblik op resultaten

December 2008: Al onze projecten van 2008 zijn deze maand afgesloten. In de nieuwsbrief van december j.l. (no.13) gaven wij verslag van de resultaten. Vanuit Belarus zijn alle rekeningen en bankafschriften ontvangen. RA accountant de heer Veldman uit Helvoirt heeft de hele administratie pro Deo gecontroleerd en een accountantsverklaring afgegeven waarvoor wij hem heel hartelijk danken.

Deze controle is noodzakelijk voor de stichting zelf, maar ook voor de WILDE GANZEN en de NCDO. De NCDO, de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, verdeelt en controleert subsidies die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden verstrekt. Dit jaar ontvingen wij een Matra/KPA subsidie van 50.000 euro, het maximum bedrag voor kleinschalige projecten. Voorwaarde was wel dat de stichting ook 50.000 euro bij elkaar moest krijgen. Ook de Wilde Ganzen gaven ons op alle, van te voren aangevraagde acties hoge premies waardoor wij samen met hen en de NCDO onze, tot in de puntjes goed voorbereidde projecten, helemaal konden uitvoeren.
Beide organisaties verlangen niet alleen een accountantsverklaring achteraf, maar ook alle bewijzen van uitgevoerde acties en verworven gelden. Tevens worden aan de hand van documenten vele vragen gesteld over de gang van zaken. Het is heel veel werk om aan de verlangens van de Wilde Ganzen en de NCDO te voldoen, maar wij beseffen terdege dat het van groot belang is dat alles goed gecontroleerd wordt. Ook wij als bestuur van de stichting, willen dat 100% van de gelden wordt besteed waarvoor het in beginsel was bestemd. Precies volgens de begroting. Het is uitstekend dat er zoveel eisen worden gesteld vóórdat subsidies worden verleend Het is opvallend dat kleine projecten zulke goede resultaten boeken in de projectlanden. Ook controle na uitvoering van de projecten en een uitgebreid financieel verslag vinden wij noodzakelijk. Stichtingen moeten een project goed voorbereiden en met hulp van deze instanties wordt dat wel overdacht gedaan. De eisen zijn zeer hoog, maar het dwingt besturen tot de noodzakelijke, perfecte voorbereiding. Pas dan is er een goede kans op slagen. Dank aan alle donateurs en iedereen die hand- en spandiensten heeft verleend. Zonder u was alles wat we nu hebben bereikt in 2008 niet mogelijk geweest.

Het bestuur van stichting Weeshuizen Belarus wenst u allen een heel gezond, gelukkig en succesvol jaar 2009 !!!