Bezoek_uit_Belarus_Zmysko_tolk-Chachol-Kazak-Ketelaars

Gasten uit Belarus

Bezoek_uit_Belarus_Zmysko_tolk-Chachol-Kazak-Ketelaars3 april 2014 | Antonina Mixailovna Zmyzko, hoofd van de afdeling speciaal onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Galina Nikolaevna Kazak, hoofd van het Uitvoerend Comité van het departement van Onderwijs, brachten van 24 tot 28 maart een werkbezoek aan Nederland. Onze stichting stelde hen in staat om diverse onderwijsvormen te bekijken.

Naast regulier onderwijs werd veel aandacht besteed aan het speciaal onderwijs waaronder lager onderwijs en praktijkscholen. Tevens werden sociale werkplaatsen en de WSD (Werkvoorzieningsschap de Dommel) bezocht.

Het bezoek werd mede voorbereid door Wim Ketelaars, lid van de Algemene Directie Saltho  Onderwijs en Thieu Dollevoet, voormalig lector aan Fontys Universiteit (OSO).  Zij zijn leden van de stichting ‘Vrienden van Belapdi’ die in het verleden diverse humanitaire projecten in Minsk uitvoerde.

Wij besloten samen te werken omdat Wim en Thieu jarenlange ervaring hebben opgedaan in het speciaal onderwijs, en met name met de toeleiding naar arbeid veel expertise in huis hebben. Tezamen met Paul van Alphen, directeur van de organisatie ‘Sterk in Werk’ te Boxtel werkten zij in het speciaal onderwijs aan theorie- en praktijkonderwijs, gekoppeld aan de mogelijkheden van een leerling zodat hij zich ten volle kan ontwikkelen. Dit wijkt af van het groepsonderwijs dat in Belarus wordt gegeven.

Ons voorbeeldproject in Kalinovka herbergt na jaren projectuitvoering en begeleiding, uitstekende woonvormen en goed theorie- en praktijkonderwijs.

Hoewel de overheid nauw bij de projecten van de stichting is betrokken, moet er ons inzien meer gewerkt worden naar arbeidstoeleiding. Om dit te kunnen realiseren werd er een plan voorbereid en tijdens het bezoek gepresenteerd om op basis van de Nederlandse situatie een aantal onderwijsvormen in Belarus aan te gaan passen.

Reacties van de gasten uit Belarus: ‘De kinderen hebben hier veel vrijheid, de docent staat naast de kinderen in plaats van boven hen en ze gaan duidelijk met plezier naar school.’

Twee dagen na thuiskomst brachten onze gasten verslag uit aan de minister van Onderwijs en aan de vicegouverneur van Minsk district. Hij aanvaardde de plannen en beloofde zowel steun als hulp.