Zelfstandig wonen

Januari 2009: De projecten waar we 5 jaar aan hebben gewerkt functioneren nu zelfstandig. De zorgboerderij brengt voldoende op om zich in stand te houden. Het personeel wordt betaald door de overheid van Belarus. De stichting blijft helpen met deskundige adviezen voor onderwijs, voor verbetering van de oogsten enz. De aangepaste agrarische beroepsopleiding voor leerlingen met een verstandelijke beperking draait op volle toeren, dit jaar met ruim 20 leerlingen. Ook dit project is geheel overgenomen door de overheid. Men is zelfs bezig de formule door te voeren in 4 andere internaten. Na een experimenteel/wetenschappelijk onderzoek dat september j.l van start is gegaan en begeleid wordt door de Pedagogische Universiteit van Minsk, zal blijken of over 2 jaar overgegaan wordt tot invoering in alle internaten van Belarus.

Dit jaar gaan we een nieuw project starten in Kalinovka. Realisatie van een “Centrum” voor zelfstandig leren wonen Gedurende bijna 2 jaar bereidden we een project voor met hulp van Orthopedagogisch Centrum Brabant. Nu is het zover, er is heel hard aan gewerkt maar de plannen voor het project liggen kant en klaar te wachten op uitvoering. De aanvragen voor premies en subsidies zijn naar de Wilde Ganzen en de NCDO gestuurd. Alleen al de documentatie voor deze aanvragen kostten 2 maanden werk. Wij hopen van harte dat zij ons ook ditmaal willen helpen. Het Departement van Onderwijs in Minsk is bereid een subsidie beschikbaar te stellen van 35.000 euro voor de realisatie van dit Centrum waar leerlingen zelfstandig leren wonen tijdens hun opleiding! Na het doorlopen van de opleiding en het leren voor zichzelf te zorgen hebben deze weeskinderen veel meer mogelijkheden om zich een plaatsje te verwerven tussen hun landgenoten. De overheid zorgt voor werk en woonruimte en 2 jaar begeleiding vanuit het internaat. Het zal voorlopig allemaal niet zonder slag of stoot gaan, we zullen nog vele gesprekken moeten voeren met de overheid. We zijn op dit moment bezig een vervolgtraject uit te stippelen en zijn daarover in gesprek met het Uitvoerend Comité Onderwijs en het bureau voor “socialisatie”. Het zal evenwel nog enkele jaren duren voordat alle weeskinderen en kinderen met een beperking (lichamelijk en/of geestelijk) integratie mogelijkheden hebben. Wij blijven er naar streven ons doel te bereiken. Ons uitgangspunt is altijd geweest: integratie van achtergestelde kinderen in de maatschappij. Het druppeltje op die bekende gloeiende plaat is gaan stromen. Twee jaar geleden voeren we nog met ons bootje op een vijvertje. Op dit moment varen we op we op een meer en zoeken de weg naar de zee. Met hulp van zowel de Nederlandse en Belarussische overheid en vele mensen die ons als donateur willen steunen zullen wij ons doel bereiken.