Weeshuizen-Belarus nieuws 2010-06 001

Bezoek uit Belarus

Juni 2010: Wethouders Haaren ontvingen bezoek uit Belarus. Dit bezoek heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Te zien hoe de Nederlanders in instellingen omgaan met hun gehandicapte kinderen doet beseffen dat het mogelijk is dat jonge mensen met een lichte beperking uitstekend kunnen functioneren in de maatschappij.

Taica Ivanovna Danilevitsj en Larisa Asanovitsj uit Belarus brachten een bezoek aan Nederland. Mevrouw Danilevitsj, hoofd van het Uitvoerend Comité Departement van Onderwijs rapporteert direct aan de minister. Mevrouw Asanovitsj is rayonhoofd Onderwijszaken en zet zich in voor het gehandicapte kind. De overheid in Minsk subsidieert sinds enige jaren de projecten die Stichting Weeshuizen Belarus in het land Belarus uitvoert. De projecten van de stichting worden sinds enige jaren tevens financieel gesteund door de Wilde Ganzen en de NCDO (subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Stichting Weeshuizen Belarus werkt sinds vele jaren aan een Agro-Socio-Project in een weeshuis in een dorpje 100 kilometer ten zuiden van Minsk. Voor de licht verstandelijke weeskinderen die daar 8 jaar geleden woonden waren de vooruitzichten niet rooskleurig. Door de uitvoering van een groots opgezet plan hebben deze kinderen nu een toekomst en een kans om te integreren in de maatschappij.

Het project wordt gezien als een voorbeeldproject voor heel Belarus. In 2004 werd een professionele agrarische opleiding opgezet voor 16-19 jarige leerlingen met een lichte verstandelijke beperking die werd gelegaliseerd door het ministerie van Onderwijs in Minsk. De stichting bouwde met financiele hulp van vele Nederlanders sinds 2003 aan een boerderij voor praktijkonderwijs met landbouw, fruit- en veeteelt. 80 Hectare grond werd gratis beschikbaar gesteld door de overheid. Tonnen groenten, veevoer, graan enz. werden gekweekt, geoogst en verkocht. Dit moest ervoor zorgen dat de boerderij in 2009 zelfstandig kon bestaan. Hoewel alles nog in de kinderschoenen staat, werkt boerderij bestaat nu zelfstandig. Personeelsleden worden betaald door de overheid en men is niet meer afhankelijk van de financiele bijdrage van de stichting. De overheid heeft de verantwoording op zich genomen. De jongste kinderen van 7 tot 16 jaar leren, als voorbereiding op de aangepaste beroepsopleiding, op een Mini-leerboerderij voor kleinvee zorgen.

Op dit moment werkt de stichting met de overheid aan een project “zelfstandig leren wonen”. Dit project werd ontwikkeld in samenwerking met specialisten van Saltho-Koraalgroep in Boxtel en Orthopedagogisch Centrum Brabant in Breda. Tijdens de opleiding wonen leerlingen zelfstandig in een “gezinssituatie”. Gedurende het eerste jaar met 24uurs begeleiding, in het tweede jaar met begeleiding op afstand. In het weeshuis wonen kinderen in grote groepen, hun klaslokaal is hun woonkamer en ook op de slaapzalen hebben geen enkele privacy. De overheid garandeert werk en woonruimte na het behalen van het diploma. Op dat moment moeten zij zelfstandig kunnen wonen. Dit project staat zeer in de belangstelling. Op een eenvoudige manier en op kosten van de overheid wordt het zelfstandig leren wonen op dit moment ingevoerd in 4 andere weeshuizen. Het is een onderdeel van een experimenteel wetenschappelijk onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de Pedagogische universiteit Minsk in opdracht van het ministerie van Onderwijs te Minsk.

Dit najaar wordt een Republikeins seminar gehouden. Bij hoge uitzondering in ons weeshuis. Het Agro-Socio-Project van onze stichting wordt uitgebreid behandeld en ter plaatse bekijken minister en vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Departement en onderwijsinstellingen de resultaten. Taica Ivanovna Danilevitsj en Larisa Asanovitsj werden met alle egards door de wethouders van den Dungen en van de Brand ontvangen op het gemeentehuis in Haaren. Tijdens het bezoek nodigde mevrouw Danilevitsj de wethouders officieel uit om bij dit 2-daagse seminar aanwezig te zijn. De uitnodiging gold tevens voor Burgemeester Ronnes die niet aanwezig kon zijn en sinds jaren lid is van het Comité van Aanbeveling van Stichting Weeshuizen Belarus.

www.weeshuizenbelarus.nl
www.ncdo.nl
www.wildeganzen.nl