Zomer reisverslag

Juni – Augustus 2008: Vanwege de vakantie periode het nieuws van de afgelopen 3 maanden: De 4 deelprojecten van 2008 in Kalinovka zijn volop in uitvoering. Voor de ontginning van de extra gekregen landbouwgrond zijn extra werknemers ingezet en de eerste oogst zal in september worden binnengehaald. De apparatuur voor het maken van krachtvoer is aangekomen en wacht op installatie.

De garage is nagenoeg gereed en men is bezig de laatste deuren te monteren. De bouw van de Mini-leerboerderij vordert langzaam maar gestaag. Er zijn 4 kleine houten stalletjes gereed en er volgen er nog 7. Ze worden in de werkplaats van de timmerfabriek gemaakt en in z’n geheel naar Kalinovka vervoerd, de maten zijn aangepast aan de dieren: 2 x 2 en 2 x 4 meter.

Dank zij een gift uit Genève konden de kinderen met vakantie in eigen land. In groepen gingen de kinderen op excursie. In de tijd dat de kinderen weg waren werd door leerkrachten en opvoeders geklust. Werknemers, ook leerkrachten hebben 3 weken vakantie. De school van het internaat is 8 weken gesloten in de zomervakantie en leerkrachten zijn verplicht andere werkzaamheden te verrichten. De gemeentelijke inspectie uit Kopyl en de hoofdinspectie uit Minsk hebben tijdens een grote controle, die voor het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvindt, met een pluim alle voorbereidingen goedgekeurd ! Dit jaar zijn 6 leerlingen geslaagd voor de beroepsopleiding. Allen hebben werk en woonruimte. Hoewel het moeilijk voor hen was de vaste stek te verlaten, mogen zij in de weekenden altijd komen logeren. Tenslotte is dit weeshuis jarenlang hun “ouderlijk huis” geweest, waarin ze de opvoeders en de directeur hun pappa’s en mamma’s noemden. Gedurende 2 jaar zal er contact onderhouden worden. De opvang daarna wordt over gesproken, die moet verbeterd en uitgebreid worden.

Het leermiddelen project in Gorodeja zal in oktober gereed zijn. Bijna alle materialen zijn gearriveerd en worden per klas ondergebracht. Computers worden op dit moment aangesloten en zullen op 1 oktober in gebruik worden genomen. Alle voorwaarden om het lesprogramma te verbeteren zijn aanwezig. Voor het speciaal onderwijs aan de dove- en slechthorende leerlingen zullen in de toekomst nog leermiddelen nodig zijn.