Donatie ASML Foundation

Mei 2008: ASML Foundation heeft besloten een groot bedrag beschikbaar te stellen voor leermaterialen t.b.v. het Gorodejskaja internaat. In het internaat wonen dove- en zeer slechthorende kinderen. De meeste van hen hebben ouders en gaan het weekend naar huis. Ook wonen er weeskinderen, zij hebben geen ouders of zijn uit de ouderlijke macht ontzet. Al deze kinderen hebben de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Tevens is er een afdeling CRISIS opvang. Kinderen tussen 3 en 15 jaar worden hier opgevangen als zij om welke reden dan ook onmiddellijk uit huis geplaatst moeten worden. Hier vinden zij rust totdat de overheid het vervolgtraject heeft bepaald. Nog dit jaar worden leermiddelen aangeschaft om de kinderen beter onderwijs te kunnen geven.