Weeshuizen-Belarus nieuws 2009-11 baby

Project BABY-HULP-SOLIGORSK

Oktober 2009: Na anderhalf jaar voorbereiding wil Stichting Weeshuizen Belarus dit jaar een zeer belangrijk project starten in het *Centraal Rayon Ziekenhuis* in de stad Soligorsk in Belarus. Vanaf 2001 voeren wij in dit land projecten uit voor weeskinderen, geestelijk- en lichamelijk beperkte kinderen, waaronder doven- en slechthorenden. Een beschrijving van deze en eerdere projecten vindt u hierboven door de Jubileumkrant en de nieuwsbrieven aan te klikken. Wij vroegen ons lange tijd af hoe het komt dat er in dit land zoveel kinderen gehandicapt zijn. Samen met gedeputeerde voor Welzijn mevrouw Bariewa bezocht ik het ziekenhuis in september 2008 en bespraken met artsen de mogelijkheden voor eventuele hulp. Enige tijd later reisde Tom Romein, arts verstandelijk gehandicapten en voormalig geneesheer directeur van de Hondsberg te Sint Michielsgestel naar Soligorsk om de kinderafdeling van het ziekenhuis te bezoeken.

In oktober 2008 waren we opnieuw in het ziekenhuis gedurende 3 dagen. We bezochten de kinderafdeling, de intensive care, operatiekamers en kraamkamers. We hadden lange gesprekken met geneesheer-directeur Lapusto. We besloten de artsen te helpen, maar stelden hierbij voorwaarden. Het resultaat was dat de overheid een echoapparaat en een couveuse aanschafte, bovendien besloot de gemeente tot het renoveren van de kinderafdeling. Dit heeft ons doen besluiten het project definitief door te laten gaan. Arts Tom Romein onderzocht mogelijkheden om artsen uit het ziekenhuis van Soligorsk bijscholing te geven en ervaring op te laten doen in ziekenhuizen in Nederland. Contacten met ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels gelegd, specialisten zijn bereid te helpen. Er is grote behoefte aan speciale voeding voor baby’s. Firma Nutricia heeft zich op ons verzoek bereid verklaard te helpen bij het maken van recepten voor babyvoeding met grondstoffen die in Belarus verkrijgbaar zijn. Babyvoeding sturen vindt de stichting geen optie, men moet de voeding zelf kunnen fabriceren. Zowel de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), die subsidies verdeelt die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden verstrekt en tevens de Wilde Ganzen hebben dit Baby-Help-Soligorsk project goedgekeurd, deze instanties besloten respectievelijk een subsidie en premies op fondsenwervingsacties te verstrekken. De totale begroting van 183.600 euro wordt voor ruim 40.000 euro gedekt door de NCDO en voor 28.000 euro door de Wilde Ganzen op voorwaarde dat de stichting de resterende gelden bijdraagt. Onze projecten zijn projecten die hulp geven voor de lange termijn. Men wordt behalve met financiële hulp begeleid door professionals en specialisten. Deze hulp geeft vele kinderen in Belarus een betere kans op een gezond leven zowel voor als na de geboorte. Ook aan begeleiding voor moeders tijdens de zwangerschap en na de geboorte zal aandacht worden besteed. Eerdere projecten die wij uitvoerden zijn door de Wit-Russische overheid uitgeroepen als *voorbeeld projecten*. Vanaf september 2008 worden deze projecten door de overheid op diverse plaatsen uitgevoerd met eigen financiële middelen. De druppel waarmee we begonnen zijn is uitgevloeid in een groot meer dat zijn weg zoekt naar de zee.
Helpt u mee ook dit project te realiseren?
Maak dan een donatie over op banknummer 12 11 44 615 Rabobank Helvoirt met vermelding van naam en adres zodat wij u op de hoogte kunnen houden.