G.N. Kazak en A.M. Zmyzko

Project Arbeidstoeleiding

G.N. Kazak en A.M. Zmyzko

Ondertekening door G.N. Kazak en A.M. Zmyzko

20 april 2015 | Antonina Mixailovna Zmyzko, hoofd van de afdeling speciaal onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Galina Nikolaevna Kazak, hoofd van het Uitvoerend Comité van het departement van Onderwijs in Belarus brachten vorig jaar maart een werkbezoek aan Nederland. In april van dit jaar hebben zij, evenals de hoofden Onderwijs van de drie rayons waar we projecten uitvoerden een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project Arbeidstoeleiding.

Stichting Weeshuizen Belarus voert sinds jaar en dag projecten uit in schoolinternaten voor wezen en sociaal wezen met een lichte verstandelijke beperkingen. Het onderwijs is sindsdien aanzienlijk verbeterd. Voor jongeren van 15 t/m 18 jaar zijn er, sinds 2006 op ons initiatief en met financiële steun van de stichting, zestien nog niet bestaande aangepaste, professionele opleidingen gerealiseerd. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan zelfstandig wonen en werken tijdens de opleiding, heeft begeleiding van deze jongeren na het verlaten van het internaat nog nauwelijks aandacht bij de overheid. Het samenwerkingsproject Arbeidstoeleiding gaat daar verandering in brengen. De bedoeling is ter plaatse volwaardigde trainers op te leiden volgens een drie jaar durend ‘train de trainers programma’. Belarussische deelnemers zullen niet alleen de begeleiders en jobcoaches van de toekomst zijn, maar tevens volwaardige trainers. De stichting heeft speciaal voor dit project een projectgroep samengesteld waarin Nederlandse professionals zitten die veel expertise in huis hebben.