Bezoek uit Belarus

September 2008: Gedurende een hele week hadden we twee gasten uit Belarus op bezoek. Directeur Nikolaj Koelesj, onderdirecteur van het Uitvoerend Comité van het Departement van Onderwijs en mevrouw NinaVictorovskaja, directeur van een instituut in Minsk waar testen, voogdijschappen en plaatsingen in internaten worden geregeld.

Zij bezochten verschillende zorginstellingen zoals locaties bij la Salle in Boxtel, Orthopedagogisch Centrum Brabant in Best en het doveninstituut Viataal in Sint Michielsgestel. Tevens werden verschillende boerderijen en zorgboerderijen bezocht. Het was voor hen belangrijk te zien hoe er in Nederland wordt gewerkt en hoe deze manier van werken op een aangepaste manier in Belarus ingevoerd kan worden.

Er werd veel overleg gepleegd over het toekomstige project in 2009. Er wordt gewerkt aan een centrum waar jongeren die de agrarische beroepsopleiding volgen de eerste stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen. Het project werd door stichting Weeshuizen Belarus voorbereid in samenwerking met de directie van het Kopylskaja Skola internaat in Kalinovka. Veel moeite hebben we gedaan om de belangstelling van de overheid te wekken. Nu kunnen we zeggen dat we de toezegging van de Belarussische overheid hebben tot financiele samenwerking.