2018 Kalinovka speelgoed actie SOVAK ballen
2018 Kalinovka speelgoed actie SOVAK kinderen
Kalinovka speelgoed actie SOVAK 2018 cheque

SOVAK collecte voor kinderen in Kalinovka

Januari 2019 | SOVAK heeft van september 2017 t/m kerst 2018 collecte gehouden. De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen op het Gruijtplein bestemd voor de kinderen in Kalinovka. Deze kinderen worden geholpen door de Stichting Weeshuizen Belarus In Belarus zijn de gevolgen van de kernramp van 1986 in Tsjernobyl nog steeds zichtbaar. De stichting heeft speciaal onderwijs in weeshuis-internaten voor kinderen met beperkingen ingevoerd. De afgelopen 16 maanden hebben we, met de bezoekers van de vieringen, heel wat geld bij elkaar gespaard. Iedere maand is er een bedrag overgemaakt naar de stichting en hiervan is spel- en leermateriaal gekocht voor de kinderen.

Op kerstavond hebben Hans en Kathy symbolisch een cheque overhandigd aan Ria Schraverus, oprichter van de Stichting. Het bedrag dat totaal is opgebracht is 1137,10 euro. Ook hadden zij zelf nog een spaarpotje gevuld en dat bedrag, 30,40 euro gaven zij aan Ria en Gerard.

De leiding van het weeshuis heeft fijn speelgoed, maar ook goede leermaterialen kunnen aanschaffen voor de kinderen. Op bijgaande foto’s zien we hoe blij de kinderen zijn met de materialen. Wij hebben ons steentje bijgedragen en wensen Ria en alle andere mensen die zich inzetten voor de Stichting Weeshuizen Belarus alle goeds voor de toekomst!

Namens de Geestelijke Verzorging van SOVAK,
Lianne van der Wel – van Reeuwijk