Weeshuizen-Belarus beroepsopleiding veeteelt

Speciaal voortgezet Onderwijs

Weeshuizen-Belarus beroepsopleiding veeteeltJuni 2015 | Begin deze maand hebben vijf leerlingen met een lichte verstandelijke beperking examen gedaan voor de beroepsopleiding ‘veeteelt’. Tijdens de opleiding hebben zij in fasen zelfstandig leren wonen met steeds minder begeleiding. Voor beide onderdelen zijn ze geslaagd! Anderhalf jaar geleden werd de Afrikaanse pest in Belarus geconstateerd. Onze praktijkboerderij kwam in grote problemen toen alle varkens geruimd moesten worden. Met hulp van sponsors konden we nieuwe zeugen aanschaffen, zodat nu in de stallen ruim honderd vleesvarkens en biggetjes rondscharrelen.

Leerlingen leerden ook koeien, kalveren en trekpaarden te verzorgen. Twee maal per dag worden acht koeien gemolken en voedsel voor alle dieren verzorgd. Nu de leerlingen geslaagd zijn breekt een nieuwe tijd voor hen aan. Voor de wezen en sociaal wezen zal het een harde dobber zijn te integreren in de gemeenschap. Van overheidswege is nog weinig begeleiding bij toeleiding naar arbeid, vandaar dat we in september starten met een nieuw project ‘Arbeidstoeleiding’ genaamd dat drie jaar in beslag zal nemen.

Dit project wordt uitgevoerd door Nederlandse specialisten in samenwerking met ministerie van Onderwijs, Uitvoerend Comité en Pedagogische universiteit in Minsk. Mensen dáár zullen worden begeleid en opgeleid via een Train de trainers programma. We zullen u op de hoogte huiden van de ontwikkelingen.

Ria Schraverus
voorzitter